Luxusní balená voda

Voda

Voda je za normální teploty a tlaku bezbarvá, čirá kapalina bez chuti a zápachu, v silnější vrstvě namodralá. Chemicky oxid vodíku H2O. Teplota tání 0 °C, bod varu 100 °C. Nejvyšší hustota (a nejmenší objem) při 4 °C, při ochlazení pod 4 °C opět mírně snižuje hustotu a zvětšuje svůj objem. Je nejuniverzálnějším rozpouštědlem. Velmi málo stlačitelná.

Může se zdát, že naše planeta oplývá vodou. Oceány a moře pokrývají přes jedenasedmdesát procent zemského povrchu. Obsahují 97 a půl procenta vody z celkového množství. Je to voda slaná, kterou se sice lidé již naučili využívat, ale za cenu velmi vysokých nákladů.

Sladká voda představuje pouhá dvě a půl procenta celkového objemu vody na planetě Zemi. Z toho téměř sedmdesát procent (68,7%) je zmrzlá voda v ledovcích a 0,8% ve stále zmrzlých půdách v Antarktidě, Arktidě a v Grónsku. Něco málo přes třicet procent tvoří podzemní voda, která je stále ve větších hloubkách, stále obtížněji k dosažení. Pouhé čtyři desetiny procenta sladké vody představuje povrchová a atmosférická voda. Z toho na jezera připadá naprastá většina - 67,4%. Následují zamokřené půdy a bažiny, atmosférická voda a říční voda.

Voda je určující faktor pro život na Zemi

Voda vždy byla určujícím faktorem pro život na Zemi. Zřejmě ve vodě se kdysi dávno zrodil život. Ne náhodou významné starověké civilizace vznikaly u toků velkých řek - Tigridu a Eufratu, Gangy, Nilu, na Žluté řece či Mekongu. Voda hrála téměř ve všech náboženstvích důležitou roli. Podle nesčetných legend mohla život dávat i brát.

V současné době se voda ocitá na horní příčce žebříčku původců světových katastrof. Ne kvůli záplavám. Kvůli absolutnímu nedostatku této tekutiny, kterému bude muset lidstvo čelit. Značná část světové populace trpí akutním nedostatkem vody již dnes. V současné době více než miliarda lidí pije a užívá znečištěnou, zdravotně závadnou vodu. Splachovací záchody a kanalizaci namají dvě a půl miliardy lidí, to znamená přes čtyřicet procent světové populace. V jordánské metropoli Ammánu například teče pitná voda pouze jeden nebo dva dny v týdnu. Obyvatelé zachycují dešťovou vodu a vodu z rosy v nádobách na střechách. Situace se podstatně zhorší, protože během dalších dvou desetiletí se počet obyvatel Ammánu má zdvojnásobit.

Každý rok podle lékařských statistik umírá ve světě více než pět milionů lidí na choleru, úplavici, schistosomózu, tyfus či další nemoci způsobené znečištěnou vodou nebo nedostatkem hygieny. Každých dvacet minut tak umírá v rozvojových zemích jedno dítě.

Nedostatek vody

Už dnes se ve světě spotřebovává více vody, než je příroda schopna doplnit. Nejvíce v zemědělství, především v rozsáhlých zavlažovacích systémech, které jsou v řadě zemí nezbytnou podmínkou pro rozvoj zemědělské výroby, ale přitom dokážou doslova vysát i mohutné toky řek. Jako příklad může sloužit čínská Žlutá řeka (Chuang-che), která vždy bývala považována za veletok obřích rozměrů, ale už několikrát v uplynulém desetiletí ani nedospěla ke svému ústí. Odčerpaly ji nejrůznější zavlažovací systémy a dodávky vody do velkých měst ležících na jejím toku.